תחומי טיפול

תכנית מאידו נותנת מענה לאנשים ממגוון רחב של אוכלוסיות עם קשיים, אשר כולן יכולות להיתרם מההשתתפות בתכנית 'מאידו':

תלמידים במסגרת שילוב

ושילוב הפוך

קשיים חברתיים

קשיי קשב וריכוז

חרדתיות ובטחון עצמי נמוך

לקויים בתקשורת / אוטיזם

קשיים רגשיים

סרבול מוטורי

ויסות סנסורי

טיפול באומנויות לחימה מאידו

לימוד טכניקות למיקוד ספציפי והשקטת רעשי רקע ("ניקוי מסכים"),

תרגול הצבת יעדים והגדרת סדר פעולות מובנה שיגשים את המטרות שהוצבו, מתוך מטרה להארכת טווח קשב, ושיפור יכולת להתמקד בביצוע פעולה מבלי להיגרר להסחות דעת.

קשיי קשב וריכוז

לימוד טכניקות למיקוד ספציפי והשקטת רעשי רקע ("ניקוי מסכים"),

תרגול הצבת יעדים והגדרת סדר פעולות מובנה שיגשים את המטרות שהוצבו, מתוך מטרה להארכת טווח קשב, ושיפור יכולת להתמקד בביצוע פעולה מבלי להיגרר להסחות דעת.

ויסות סנסורי

הבניית תרגילים תנועתיים מתאימים; מהקל לקשה, מהפשוט למורכב. תרגול ערכים של שיווי משקל, סימטריה תנועתית, יציבות דינמית, חציית קו אמצע, הכרת סכמת גוף, פרופריוספציה, ועוד.

סרבול מוטורי

תרגול של מצבים המחייבים ויסות ודחיית סיפוקים, לימוד ויישום בפועל של מושגי אחריות ושליטה, שת"פ, והדדיות. תרגול התמדה למרות התקלות בקושי במגוון גישות (-רכה לעומת קשה), קיום תהליך המתמקד בחוזקה ובהצלחות תוך שיקוף מתמיד ולמידה מההתרחשויות המנטליות בשיעור.

קשיים רגשיים

תרגול מצבים חברתיים ושיתוף פעולה בין אנשים סביב העיסוק באמנויות לחימה, כולל מחוות בלתי מילוליות, שמירה על קשר עין מותאם, "שידור" מסר תואם סיטואציה, התייחסות לבן זוג ולשיתוף פעולה עימו ועוד, תוך שיקוף מתמיד של הסיטואציה בהקשרה החברתי.

ליקויים בתקשורת

/ אוטיזם

יצירת קשר של אמון עם מבוגר אחראי, ובניית מעגל התרחשויות של מסוגלות והצלחה. בניה הדרגתית של מיומנויות פיזיות ומנטליות, תוך התמודדות עם אתגרים המותאמים ספציפית ליכולות התלמידים.

בטחון עצמי נמוך

/ חרדתיות

מסגרת היוצרת בסיס חווייתי ותחום עניין משותף, בו נשברות מחיצות ומוסרים חסמים. כך מתגלה לפתע יכולת שיתוף הפעולה והתרגול ההדדי בקרב תלמידים מאוכלוסיות שונות הפועלות יחד במסגרת אותה התכנית, המכילה את כולם, ורלוונטית לתלמידים ברמות הבנה, תפקוד ויכולת שונות.

שילוב ושילוב הפוך

תכנית המשתמשת באמנויות הלחימה כדי להציף קשיים חברתיים (הן ברמה האישית והן ברמת הדינמיקה הקבוצתית), תוך שיקוף ומתן הצעות לפענוח מגוון רחב של מצבים חברתיים העולים תוף כדי הטיפול. 

קשיים חברתיים